Logo Casaron
Vlag van Nederland
Vlag van het Verenigd Koninkrijk

Info

BELANGRIJK

Wanneer u beslist over te gaan tot de aankoop van een woning in Spanje, vergeet dan zeker niet een goede advocaat of gestoria aan te stellen die voor u nakijkt of er geen schulden, hypotheek of andere lasten op het eigendom staan en of alle nodige vergunningen in orde zijn. Zij zullen ook alle nodige contracten inzake nutsvoorzieningen op uw naam laten overschrijven.

Wij kunnen u altijd vrijblijvend begeleiden naar enkele goede, onafhankelijke advocaten of gestorias doch de uiteindelijke keuze is aan u.

Wat heeft u nodig bij de AANKOOP van een woning?

Als u beslist een woning te kopen in Spanje dient u  met een aantal zaken rekening te houden en aan te vragen.

Vooreerst een NIE nummer (Numero de Identificacion de Extranjero). Dit is een registratienummer voor buitenlanders in Spanje.

Dit kan door de  door u aangestelde advocaat in orde gebracht worden. U kan uw advocaat een volmacht geven alle zaken voor u te regelen. Er wordt een contract opgesteld in het Spaans en het Nederlands. Het Nederlandstalige contract is louter informatief. U dient een bankrekening te openen bij een Spaanse bank. Er dient een voorschot/waarborg betaald te worden van 10% van de verkoopprijs. U kan een kleine aanbetaling doen van 3000,-€ op het moment van ondertekening van de verkoopovereenkomst doch het resterende bedrag van de 10% moet binnen de 21 dagen worden voldaan. Het voorschot is niet terugbetaalbaar met uitzondering in de clausule aangaande aanvraag hypotheeklening. Bepaal in overleg met de verkoper een datum voor het  verlijden van de notariële akte.

Wat heeft u nodig bij de VERKOOP van uw woning?

  1. Een kopie van uw Escritura of een Nota Simple

  2. Uw NIE nummer

  3. Een EPC attest (Energie Prestatie Certificaat)

  4. Uw laatste rekeningen van water en elektriciteit

  5. Laatste IBI (Onroerend goed belasting)

  6. Alle licenties/vergunningen inzake uitgevoerde werken (zwembad, terras, bijgebouw, enz....)

  7. Fin de Obra document

  8. Certificado de habitabilidad

  9. Gegevens van uw advocaat/gestoria

  10. Inventaris van de woning indien bepaalde zaken in de verkoop zouden zijn inbegrepen

Extra dienstverlening

Wij kunnen u na de aankoop altijd vrijblijvend begeleiden/adviseren in uw zoektocht naar een aannemer, tuinman, elektricien, zwembadonderhoud, verzekering, enz...

 

Ik ben erkend vertegenwoordiger, onder nummer PR83695, van Securitas Direct. Eén der grootste specialisten inzake woningbeveiliging in Spanje en Europa. Indien u uw woning wenst uit te rusten met een alarminstallatie kan u mij steeds contacteren.

Privacy verklaring

Casaron, gevestigd aan Calle Caceres 23, 30875 Mazarron, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casaron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Identiteitskaart- of paspoortnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casaron.es, dan verwijderen wij deze informatie.

Casaron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Casaron verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Casaron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casaron) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casaron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volg

ende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                       > Bewaartermijn 1 jaar > Afwerken dossier

Adres                                             > Bewaartermijn 1 jaar > Afwerken dossier

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Casaron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casaron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Casaron gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.